Om oss

Svensk Flygpsykologisk Förening grundades år 1986 som ett resultat av att flera verksamma flygpsykologer återkommande möttes, främst på Luftfartsmyndighetens initiativ. Myndigheten hade under 1980-talet auktoriserat ett antal svenska flygpsykologer. Denna formella auktorisering upphörde då Sverige blev medlem i EU.

Idag samlar föreningen psykologer, beteendevetare, flygläkare, piloter, flygvärdinnor, flygledare och andra med intressen för människans samverkan med teknik, organisation – och förstås, med andra människor.

Föreningen ska vara ett bra forum för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, vidga perspektiven och få inspiration till nytänk inom respektive arbetsfält.
Svensk Flygpsykologisk Förening ambitioner
  • främja vetenskap och forskning
  • bidra till ett förbättrat informationsutbyte avseende erfarenheter och kunskaper
  • bidra till att utvärdera och utveckla flygpsykologins tillämpningsformer
  • stimulera till och underlätta kontakter med svenska och internationella institutioner, organisationer och myndigheter
Föreningens stadgar

Svensk Flygpsykologisk Förening stadgar