Flygpsykologi

Vad är flygpsykologi?

Flygpsykologi är ett begrepp som från början främst handlade om urval av piloter och flygledare, civilt såväl som militärt. Idag omfattar begreppet ett betydligt bredare spektra; bland annat Human Factors och Human Performance – i flygrelaterade sammanhang förstås. Det inkluderar även flygrädsla i form av utbildning och behandling.

Human Factors & Human Performance

Generellt kan man säga att begreppen Human Factors (HF) och Human Performance (HP) handlar om människor och relationerna dem emellan, men också relationen till teknik, miljö och exempelvis procedurer. Begreppen kan definieras enligt följande;
Human Performance handlar om den mänskliga förmågan att utföra uppgifter och svara upp till krav och förväntningar, vanligen i en operationell kontext. Det är alltså fråga om ett fokus på de observerbara resultaten av den mänskliga aktiviteten, inte sällan i kontext av en arbetsmiljö. Även om Human Performance kan ses som en funktion av Human Factors, så kan Human Performance även vara beroende av faktorer som på olika sätt relaterar till områden såsom; utbildning, sociala faktorer och även förändrings/anpassningsarbete.

Human Factors däremot, handlar om de faktorer som inverkar på vår förmåga att utföra vissa uppgifter och leva upp till krav och förväntningar. Det kan vara externa faktorer; ljus, ljud, tillit och tilltro i olika grader, fatigue (trötthet/utmattning) etc. Kort sagt kan man säga att HF fokuserar på variabler som utgör ett underlag till HP, man kan alltså optimera HP genom variabler inom HF.
I många sammanhang gör man dock ingen skillnad alls på dessa begrepp utan använder då Human Factors som ett samlingsnamn, helt enkelt eftersom man sällan vet vad skillnaden är.