Blogginlägg

Höstmöte 28 november

Svensk Flygpsykologisk Förenings höstmöte kommer äga rum den 28/11 på Waterfront i Stockholm.

Mer information om tid, föreläsning och programpunkter kommer snart men se till att redan nu sätta av kvällen den 28/11.

Vi hoppas att du vill komma!

Soliga hösthälsningar,
Styrelsen

Dags att betala medlemsavgift för 2017

Nu är det dags att betala 2017-års medlemsavgift.

Välkomna nya och gamla medlemmar!
För medlemsavgiften på 200 kronor erbjuds du att delta i två medlemsmöten i Stockholmsregionen per år. Vi har då alltid har en eller flera spännande föredragshållare på plats och följer upp dessa med en gemensam diskussion. Vi har även ambitionen att förse medlemmarna med länkar till aktuella artiklar och forskningsrapporter.

Enklast betalar du till SFPF bankgiro 658-1870

Har du några frågor eller funderingar, skicka ett mail till sfpf2011@hotmail.com

Styrelsen genom Boel

Gott Nytt År!

Med hopp om många livgivande diskussioner och möten, som kan inspirera till ökad kunskap inom flygpsykologins område, passar vi i styrelsen på att önska Gott Nytt 2017.

Vill du ta del av material som Marcus Börjesson visade på höstmötet, hör av dig på enklaste sätt så skickar vi det.

Under 2017 hoppas vi på att få igång föreningens nya hemsida. Håll utkik!
Har du ide’er om inlägg/utforming av denna hemsida, hör gärna av dig.

Vi återkommer med mer information om vad som händer under våren.

Hälsningar

Styrelsen SFPF