Årsmöte 2020 och 2021

Hej, det har varit ett speciellt år med rekommendationer som förhindrat större folksamlingar. Våra årsmöten och medlemsmöten samlar ju ofta bara några tiotal hugade medlemmar så det är kanske en dålig ursäkt.

Styrelsen beslutade dock att avvakta årsmötet tills efter sommaren och nu under hösten beslutat att avvakta tills kommande vår och slå ihop årsmötena för räkenskapsåret 2019 och 2020.

Det finns ju olika lösningar som ventilerats och noterats från andra föreningar som även vi kunnat nyttja. Med vår begränsade ekonomi och omfattning vill styrelsen dock tro att vi kan ses våren 2021 och utbyta tankar från akademi och industri samt avhandla den formalia som krävs för årsmötet.

God Jul och Gott Nytt År!