Årsmötet

På årsmötet föreläste Filippa Johansson om sin forskning rörande sjuk- och olämplig närvaro hos svenska trafikpiloter – intressant och aktuellt ämne!

Jerker Sandgren avgick som orförande i föreningen – vi tackar honom för två fina år!

Nya styrelseledamöter valdes in. Vi återkommer med en presentation.