Fit for Flight?

Föreningens sekreterare, Leg. psykolog Filippa Johansson, har tillsammans med Fil. Dr. Marika Melin publicerat en artikel i ”The International Journal of Aerospace Psychology”. Artikeln berör både sjuknärvaro och olämplig närvaro hos svenska trafikpiloter, samt hur detta kan påverka flygsäkerheten.

Ett kortare referat av artikel kan läsas här. 

Möjlighet att läsa hela artikeln har du via denna sida.