Höstmöte 27 november

Välkommen till höstträff 2018, tisdag 27 november!

Den här gången har vi ett diskussionsmöte angående de hårdnande förhållandena inom trafikflyget.

Mötet gästas av ordföranden för Svensk pilotförenings Flygsäkerhetskommité, Tomas Gustafsson.

Anmälan senast fredag 23 november via info@sfpf.se eller på annat sätt.

Varmt välkommen!