Dags att betala medlemsavgift för 2017

Nu är det dags att betala 2017-års medlemsavgift.

Välkomna nya och gamla medlemmar!
För medlemsavgiften på 200 kronor erbjuds du att delta i två medlemsmöten i Stockholmsregionen per år. Vi har då alltid har en eller flera spännande föredragshållare på plats och följer upp dessa med en gemensam diskussion. Vi har även ambitionen att förse medlemmarna med länkar till aktuella artiklar och forskningsrapporter.

Enklast betalar du till SFPF bankgiro 658-1870

Har du några frågor eller funderingar, skicka ett mail till sfpf2011@hotmail.com

Styrelsen genom Boel